• English
 • Français
 • Deutsch
 • Nederlands
 • WELKOM BIJ HET ONDERZOEKSPROJECT LOVE RECYCLING

  De wereld wordt geconfronteerd met een klimaatcrisis. Onze toekomst hangt af van het heroverwegen van de manier waarop we hulpbronnen verbruiken – thuis en op het werk.

  Commerciële organisaties moeten hun recyclingprocessen verbeteren. De eerste stap op die weg is het begrijpen van uw impact.

  In januari 2020 zijn we gestart met het onderzoeksproject Love Recycling.

  In maart hebben we ‘The Changing Face of Commercial Recycling in Europe (Part 1)’ gepubliceerd. Download het rapport door u hiernaast te registreren.

  Nu hebben we ‘The Changing Face of Commercial Recycling in the Netherlands (Part 1)’ gepubliceerd.

  Dit rapport levert specifieke inzichten op die zijn afgeleid van één van de grootste commercieel gefinancierde kwantitatieve studies naar bedrijfsrecycling en afvalbeheer die ooit in Nederland is uitgevoerd.

  Het doel is om een gedetailleerd overzicht te geven van de manier waarop bedrijven van een verschillende omvang afvalbeheer- en recyclingprocessen uitvoeren, wat er binnen de bestaande processen kan worden verbeterd en welke belemmeringen er zijn voor een grotere implementatie van duurzame praktijken. Uit specifieke Nederlandse gegevens, aangevuld met diepte-interviews met afnemers van commercieel afvalbeheer in België, Luxemburg en Nederland, blijkt dat er steeds meer belang wordt gehecht aan de implementatie van recyclingpraktijken – maar ook dat er behoefte is aan meer informatie, scholing en overheidssteun om de kloof tussen intentie en actie te overbruggen.

  Download het rapport van Nederland door u hiernaast te registreren

  >